Toon foto

Commissies

Commissies C.V. D'n Dreumel

C.V. D'n Dreumel bestaat uit diverse commissies. Klik op een commissie om hier meer over te lezen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Samen met de verantwoordelijke commissies zorgt zij voor de organisatie van alle carnavalsactiviteiten van C.V. d'n Dreumel, het in stand houden van de carnavalstradities in Horst en vertegenwoordigd zij de vereniging bij niet-carnavalsactiviteiten.

Het bestuur bestaat uit:

 • Edwin Lemmen: voorzitter
 • Mart Verheijen: vice-voorzitter
 • Gert-Jan Weijs: penningmeester
 • Marcel Peeters: secretaris
 • Ad Geurts: bestuurslid
 • John Hermans: bestuurslid
 • Cay Kleeven: bestuurslid
 • Vors Naggus (Pim Minkenberg): bestuurslid
 • daarnaast neemt de Prins deel aan de bestuursvergaderingen

Elk bestuurslid is contactpersoon voor een aantal commissies binnen de vereniging zodat de belangen van elke commissie direct zijn vertegenwoordigt in het bestuur.

5 x 11

De commissie 5x11 bereidt het 5x11 jubileum van C.V. D'n Dreumel voor. In 2017 bestaat de carnavalsvereniging 55 jaar en dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! Deze commissie werkt samen met nagenoeg alle andere commissies van D'n Dreumel. Het jubileumprogramma en de jubileumactiviteiten zullen t.z.t. uiteraard bekend gemaakt worden. Dit jubileum wordt gevierd in november 2017.

De leden van de commissie zijn:

 • Eric van den Munckhof (commissiehoofd)
 • Eric Beurskens
 • Edwin Coppers
 • Rik Janssen
 • Rob Vissers

Halcommissie

De halcommissie is binnen de vereniging een van de belangrijkste commissies, wij dienen ervoor te zorgen dat er op financieel gebied geld binnen komt voor D'n Dreumel.

De halcommissie zorgt ervoor dat er bij alle activiteiten in de Mèrthal het horecagedeelte wordt geregeld, o.a. zorgen zij ervoor dat bij de Prinsenproclamatie alles op horeca gebied geregeld is. Ditzelfde doet zij daags erna, in samenwerking met de Jeugdcarnaval, voor de Jeugd Prinsenproclamatie. De commissie verzorgt de horeca voor de receptie van de nieuwe Prins in samenwerking met een horecaondernemer. Uiteraard ook tijdens de carnaval, 's morgens eerst de sleuteloverdracht, dan het grote feest op zondag en maandag met allemaal eigen leden en op dinsdag de organisatie van het horeca gedeelte i.s.m. de organisatie van de Boerenbruiloft.

Verder regelen zij dat de Mèrthal er iedere dag weer fris uitziet.
Deze commissie kan niet bestaan zonder medewerking van alle Dreumelleden.

De halcommissie bestaat uit:

 • Ralf Baeten (commissiehoofd)
 • Erik Beurskens
 • Jac Coumans
 • Will Deckers
 • John Hagens
 • Wim Peeters
 • Ramon van Tilburg
 • Geert Versleijen
 • Joop Versleijen
 • Gert Jan Weijs

De Senaat

De Senaat is geïnstalleerd tijdens "Dreumel Alaaf" november 2009.
Deze commissie is in het leven geroepen om oudere leden in de gelegenheid te stellen verbonden te blijven met C.V. D'n Dreumel. De doelstelling is om leden van 60 jaar of ouder, die geen betrokkenheid meer hebben of niet meer actief zijn bij één of andere commissie te behouden voor de vereniging.

Leden van de Senaat zijn in principe vrijgesteld van werkzaamheden voor de D'n Dreumel maar mogen uiteraard - zo men dat wil - op vrijwillige basis actief zijn bij bijvoorbeeld de verkoop van de CD of Klos enzovoort.

Op dit moment telt de Senaat vijftien leden t.w.:

 • Hay Marcellis (Opper-Senator)
 • Kees Pieters (woonachtig in Heerhugowaard)
 • Jo Hoebers
 • Louis Driessen
 • Jan van Helden
 • Jo Roelofs
 • Hub Smits
 • Jac Voermans
 • Lowie van Rens
 • Thijs Saris
 • Ger Vullings (woonachtig in Sevenum)
 • Henk Vervuurt
 • Kees Smorenburg
 • Jan van de Bekerom
 • Piet Raassens
 • Gé van Wegberg
 • Jack Schoeber
 • Martien van de Kerkhof

Senaatsleden zijn herkenbaar aan een eigen draagmedaille bevestigd aan een geel/zwart lint. De medaille heeft als opschrift: "Senaat D'n Dreumel Horst". De Senaat ontplooit op dit moment geen activiteiten.

Kassacommissie

De commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Gijs Hendriks (commissiehoofd)
 • Jan van Helden
 • Wiel Brouwers
 • Hay Marcellis
 • Henk Vervuurt
 • Lowie van Rens
 • Eric Philipsen
 • Geert Lenssen

Wij beginnen met de liedjesavond in oktober. Op zaterdagmorgen verzorgen we de verkoop van de plaatsen, aansluitend gaan wij de zaal aankleden en de plaatsen bepalen. 's Avonds zijn we weer van de partij om te zorgen dat de bezoekers op de juiste plekken zitten.

Voor de zittingsavonden geldt bijna dezelfde methode alleen met het verschil dat de verkoop vier weken van te voren is en dat wij dagelijks de zaal opnieuw moeten indelen.

Voor de proclamatie geldt ook weer dat we vier weken van te voren de verkoop doen, daarna kunnen mensen nog kaartjes bestellen via de website en telefonisch. Dit geldt ook voor de zittingsavonden. Deze kaartjes worden dan aan huis bezorgd.

Het inrichten van de hal gebeurt daarna op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen en ook 's avonds zijn wij weer aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit 4 leden:

 • Johan Janssen (commissiehoofd)
 • Lilian Keijsers
 • René Kuijpers
 • Jan Hermans
 • Frank Zanders

De sponsorcommissie is in het leven geroepen om structurele inkomsten te genereren voor de vereniging zodat deze op de lange termijn voldoende inkomsten heeft die we nodig hebben om carnaval in Horst met C.V. D'n Dreumel te kunnen blijven vieren.

De sponsorcommissie heeft hiervoor een aantal prachtige sponsorpakketten gemaakt. Waarmee elke sponsor, groot of klein, vele mogelijkheden heeft. Elk najaar gaat een groot aantal leden aan de slag met het werven van sponsoren waarbij we ons terdege realiseren dat het binnenhalen van sponsorgeld in economisch lastige tijden niet gemakkelijk is. Daarom hebben we deze pakketten zeer zorgvuldig samengesteld waarbij er uiteraard tegenprestaties worden geleverd door de vereniging.

Ook sponsor worden van onze vereniging? Neem contact met ons op via onderstaande e-mail adres. We vertellen je graag onze mogelijkheden.

Mail naar: sponsorcommissie@dreumel-horst.nl

 

Gevelversiercommissie

De taak van de gevelversierders is om bij de prins de gevel te versieren. Dit gebeurt op dinsdag na het uitkomen van de nieuwe prins. Tevens stellen we de nieuwe heerser al een beetje gerust voor zijn regeer periode. Donderdag na de carnaval breken we de versieringen weer af, waarna we de dolle daag met de prins evalueren.

De commissie bestaat uit de volgende ambassadeurs:

 • Sjaak Jeurissen (commissiehoofd)
 • Frank Cox
 • Berry Hoeijmakers
 • Jos Emonts
 • Leon Jacobs
 • Hay Marcellis
 • Piet Raassens
 • Geert ​Rubie
 • Jos Emonts

Kledingcommissie

Wij, Wil en Marianne Deckers vormen samen de kledingcommissie.
Onze taak is er voor te zorgen dat alle leden van de Dreumel er netjes opstaan. Als er een nieuw lid wordt aangemeld bij ons, kijken we eerst of wij nog een pak voor die persoon hebben hangen en zo niet dan sturen wij hem of haar door naar onze kledingleverancier Janssen & Janssen in Boxmeer. Die zorgt ervoor dat het nieuwe lid een pak krijgt en wij zorgen voor een hoofddeksel. Ook leden die uit hun pak gegroeid zijn of waar het pak van gekrompen is kunnen bij de kledingcommissie terecht voor een ander of nieuw pak.
De kledingcommissie zorgt er ook voor dat het prinselijk trio er netjes opstaat. In een vroeg stadium is Marianne hier al bij betrokken en zorgt ervoor dat het pak ook aangepast kan worden om op de dag dat de prins en de adjudanten uit komen niet voor verrassingen te staan.

De kledingcommissie zorgt ervoor dat na het aftreden van de prins alle spullen weer gewassen en gestreken en gestoomd worden zodat alles voor het nieuwe trio weer klaar ligt. Verder zorgt de kledingcommissie ervoor als leden wat kapot hebben aan hun pak dat dit gemaakt wordt.

 

Liedjescommissie

De liedjescommissie bestaat uit 3 fanatieke Dreumelleden, welke allen een warm hart toedragen aan het Horsterse carnavalslied. Dit zijn:

 • Jac Jeurissen (commissiehoofd)
 • Rob Zanders
 • Peter van Wegberg

We zijn elk jaar vroeg al in touw om de liedjesavond te organiseren. Elk lid van deze commissie heeft een eigen taak, waarin hij een specifieke taak op zich neemt. Dit doen wij bewust om zo de organisatie soepel te laten verlopen. Wij zorgen er onder andere voor dat een diverse jury wordt samengesteld, artiestenbegeleiding en dat de liedjesavond leuke artiesten kan brengen voor het publiek.

Uit het verleden is gebleken dat de kaartverkoop elk jaar steeds sneller gaat. Het afgelopen jaar zaten er al Dreumels om 06:00 uur klaar om toegangskaartjes te kopen. Elke keer krijgen we leuke berichten van de artiesten en vanuit het publiek, doch proberen we elk jaar de liedjesavond te verbeteren en aan ieders wens te laten voldoen.

De liedjesavond van D'n Dreumel straalt voor een ieder een gemoedelijke sfeer uit. De drempel om mee te doen is laag. Gelukkig zien we de afgelopen jaren dat er steeds meer verjonging plaatsvindt en nieuwe artiesten aansluiten in de Liedjesavondkaravaan. Deze trend hopen we de komende jaren door te zetten.

Optochtcommissie

De belangrijkste taak van de optochtcommissie is ervoor te zorgen dat de grote optocht op carnavals zondagmiddag naar ieders wens verloopt, maar voordat het zover is zijn er nog tal van andere taken welke er geregeld moeten worden. Een greep van de werkzaamheden binnen de optochtcommissie, te beginnen in het najaar:

 • Verzorgen van publicaties en advertenties in de regiobladen, hierin wordt er opgeroepen om mee te doen aan de optocht, gaas en tex wordt aangeboden, inleveren wisselbekers van het afgelopen seizoen, aangeven dat de aanmeldingsformulieren er zijn
 • Bestellen van de herinneringsplaatjes die aan iedere deelnemer tijdens de optocht worden uitgereikt
 • Bestellen van de beeldjes voor de prijswinnaars
 • Bestellen van de ballonnen welke uitgereikt worden aan de kinderen langs de route
 • Het reserveren van de vrachtwagen voor de ballonnen, alsmede de koets voor de voorzitter en vorst
 • Het reserveren van verkeersborden bij de gemeente
 • Aanschrijven van diverse verenigingen voor hun jaarlijkse deelname
 • Info avonden houden voor de wagenbouwers, zodat zij van elkaar kunnen leren hoe een wagen wellicht nog beter gebouwd kan worden
 • Contacten onderhouden met de juryleden (let er wel op dat niemand van de commissieleden enige invloed heeft op welke uitslag van de jury dan ook, de jury blijft onafhankelijk)
 • In de week voor de optocht de startlijst samenstellen, hiermee rekening houdend dat niet dezelfde soorten groepen/wagens achter elkaar staan, en dat er een spreiding is van grote en kleine wagens
 • Uitdelen van startnummers op donderdag voor de optocht
 • Het plaatsen van de verkeersborden om de diverse invalswegen af te zetten en omleidingborden plaatsen, alsmede het verwijderen hiervan na de optocht
 • Begeleiden van de deelnemers tijdens het opstellen van de optocht
 • Tijdens de optocht met de route meelopen door de commissieleden om te proberen gaten in de optocht te voorkomen (dit lukt echter niet altijd)
 • Assisteren van de jury tijdens de prijsuitreiking in de Mèrthal
 • Een aantal weken na de optocht alles evalueren en verbeterpunten noteren voor het volgende seizoen

Wellicht is nog niet alles hierin vermeldt, maar in ieder geval zijn de meeste punten wel genoemd.

De optochtcommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Bert Tacke (commissiehoofd)
 • Peter Peeters (secretaris)
 • Fred van Neerven
 • Leon van den Bekerom (notulist en verzorgen publicaties)
 • Jan van den Bekerom
 • Sjaak Cox
 • Jac Voermans
 • Henk Vervuurt

Organisatiecommissie

De organisatiecommissie zorgt voor het programmering op de diverse activiteiten van de D'n Dreumel. Dit houdt in dat er vooraf keuzes worden gemaakt welke artiesten (zang, dans en buuts) er worden gecontracteerd. Het is elk jaar weer een uitdaging om een afwisselend programma te organiseren voor de Dreumels en Dreumelinnekes. Voorkeur gaat ook uit naar artiesten van "eigen Bojjem". Tijdens de activiteiten zijn de leden van de organisatiecommissie verantwoordelijk voor het ontvangst van de artiesten en vloeiend verloop van het vooraf opgestelde draaiboek. Vooraf en tijdens de activiteiten is er een nauwe samenwerking met andere commissies zoals pr-, presentatie- en technische commissie. Alles met één doel "geslaagde carnavalsactiviteiten".

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Rob Geurts (commissiehoofd)
 • Guido Ernst
 • Jan Hermans
 • Cay Kleeven
 • William Nefkens
 • Gé van Wegberg
 • Roel Gielen
 • Monique Martens
 • Funs Seuren

PR-commissie

De taak van de PR-commissie van d'n Dreumel is om er voor te zorgen dat alle activiteiten die de vereniging organiseert bij het publiek bekend worden. Zo verzorgen we al het drukwerk, zoals entreekaarten, posters en flyers. We kondigen activiteiten aan, nodigen de pers uit, sturen fotografen aan en zorgen achteraf voor een sfeerverslag. We plaatsen advertenties in de media, sturen persberichten rond, staan de pers te woord en zorgen er kortom voor dat d'n Dreumel zo veel mogelijk positief in het nieuws komt. De PR commissie beheert ook de Dreumel website en is verantwoordelijk voor een actuele inhoud. Daarnaast zijn we ook actief op de "social media": er is een Twitter-account en d'n Dreumel is uiteraard ook op Facebook te vinden. Voor de leden en andere geïnteresseerden verzorgen we de nieuwsbrief.

Desgewenst adviseren we de overige commissies ook bij hun reclame-uitingen. De PR-commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Chrit Driessen (Commissiehoofd)
 • Mart Verheijen (Contactpersoon bestuur)
 • Rosier van den Munckhof
 • Anja Geurts
 • Koen Hendrix
 • Sandra Cox
 • Suzanne Verhappen

Raad van Elf (Uittrekkende groep)

De Raad van Elf vormt samen met de prins, twee adjudanten, prinses en ondersteund door de vorst en de ceremoniemeester de uittrekkende groep. De Raad van Elf / uittrekkende groep heeft een leider die iedereen van de nodige informatie voorziet zoals uittrekmomenten, verzameltijden etc. De Raad van Elf zorgt ervoor dat het prinselijk trio en prinses nooit alleen staan tijdens alle uitstapjes, zoals de recepties, pronkzittingen, verlovingsbal en carnavalsdagen. De Raad van Elf is ten alle tijden de steun en toeverlaat van het prinselijk trio en prinses, al hebben de adjudanten ook een taak in deze.

Naast alle officiële activiteiten zijn er ook diverse nevenactiviteiten zoals het jaarlijkse prinsenfeest. De activiteiten concentreren zich met name tijdens de zes weekenden voor de carnaval en natuurlijk tijdens de carnavalsdagen. Het programma wordt van te voren met prinselijk trio, prinses, vorst, ceremoniemeester en de leider van de Raad van Elf samengesteld. Verder zijn er nog activiteiten die voor alle leden gelden zoals verkoop van CD en Klos en ledenvergadering.

Kortom de Raad van Elf zorgt mede voor een onvergetelijk carnavalsjaar voor het prinselijk trio en de prinses.

EN ZOË TREKKE ZE OËT....

Preens: Patrick I (van Helden)
Prinses: Jane van Helden - Hendriks 
Adjudante: Marcel van Bavel en Hans Seuren 
Vôrs: Naggus (Pim Minkenberg)
Ceremoniemeister: Roland van Helden
Dansmarietjes: Laurey Arts en Janske Cox (reserve: Joline Joosten)
Raad van Elf: Ron Baltussen, Mark van de Beuken, Edwin Coppers, Frank Cox, Maarten Custers, Loek Giesen, Carlo van Hal, Peter Hesen, Vincent Hesen, Morris Jacobs, Ralf Joosten, Geert Keijsers (leider), Marc Kleeven, Tjerk Leijsten, Joris Middendorp, John Rouleaux, John Schatorie, Funs Seuren, Sjoerd van der Sterren en René Weijs.

Archief en Onderscheidingscommissie

De leden van deze club zijn:

 • Piet Camps (commissiehoofd)
 • Jan van den Bekerom
 • Jan Lemmen
 • Berry Hoeijmakers
 • Wil Dekkers
 • Vaste medewerker: Hay Baeten

Wij houden ons bezig met het verzamelen en archiveren van alles wat met de carnavalsvereniging D'n Dreumel te maken heeft, verder zorgen wij voor het ontwerpen en het in voorraad houden van alle soorten onderscheidingen die door D'n Dreumel worden uitgegeven.

Wij zijn gehuisvest achter D'n Dop bij Luuk Hagens van de Lumar. En wij zijn open op maandagmorgen van 9:30 uur tot 12:00 uur (tussen de septemberkermis en de meikermis) en verder op verzoek van iedereen die interesse heeft.

Postbezorgingcommissie

De commissie postbezorging draagt zorgt voor de interne postverspreiding (voor zover deze niet per e-mail gaat) en het verspreiden van de posters en flyers t.b.v. de PR.

 • Jan Schatorie (commissiehoofd)
 • Coen Joosten
 • Jan Keijsers
 • Piet Camps

Boerenbruiloft

De traditie is dat elk jaar een andere vereniging uit Horst de Boerenbruiloft organiseert. De contactpersoon vanuit C.V. d'n Dreumel zorgt samen met het bestuur voor deze selectie. Daarnaast is de Dreumel-contactpersoon het aanspreekpunt voor de organiserende vereniging, woont vergaderingen bij en draagt zorgt dat de tradities en het draaiboek voor de Boerenbruiloft in Horst in acht worden genomen.

Contactpersoon: Sjaak Cox.

Kloscommissie

Op 'ne zondágmaerge in september haet de Kloscommissie 'r iërste vergadering ván 't seizoen. De zomer zit d'r wer has op, tiêd um aan de carnaval te daenke.

De commissie, bestaonde oêt leje ma veural oêt neet-leje ván d'n Dreumel, begint da án 'r belangriekste taak. En dát is d'r vur te zäörge dát d'r wer 'ne neje Klos ván de perse rolt. Vur 't zaowied is mot d'r vul vergaderd waere. Want wát wuurdt de roëijen draod, wie wil en kán d'r 'n stukske schriêve? Welke activiteite motte belicht waere, wát vur foto's hebbe we nuüdig, wie deut d'n opmaak en gat zoë nag ma efkes wier.

2017 colofonAllemaol zake die geregeld waere door de Kloscommissie. Met als hoëgtepunt de presentatie ván de neje Klos án de neje preens op de Klosaoverdracht. Vriedaags, leste weekend vur de carnaval, wuurdt trouwes ok d'n Hannes bekendgemákt. Hoewál d'r in Hôrs duk vul d'n Hannes zien, bepaolt de Kloscommissie wie echt d'n Hannes is (iemes kriegt d'n Hannes as ie boête zien schuld um, duchtig gekloët is). D'n Hannes wuurdt elk joar ontwaorpe door Al Jacobs.

De Kloscommissie bestiët oêt de volgende meense:

 • Ger Gubbels (meisterklosjaar)
 • Tilly Fasol (beschermvrouwe)
 • Toën Jenniskens
 • Mart Verheijen
 • Vaste medewerkers: Mart v.d. Munckhof, Rob v.d. Beuken, Frank Cox, Wim Duffhues, Patricia Kohlen, Annemiek Lucassen, Hub Vermeeren en Jeroen Versleijen

Opbouwcommissie

De opbouwcommisie zorgt dat er wordt opgebouwd en afgebroken bij de activiteiten van de Dreumel.De eerste activiteit is de liedjesavond in het Gasthoês, de commissie zorgt er dan voor dat de schilderijen er komen te hangen. Vervolgens de pronkzittingen in het Gasthoês, dan zorgen ze voor schilderijen en de bühne voor de Prins en van de Raad van Elf.

Ten behoeve van de proclamatie van de nieuwe Prins in de Mèrthal zorgen ze ervoor dat vanuit de opslaglocatie (genaamd de DOP) alles in de hal komt, zoals de lampionnen, doeken, decorstukken en alle andere benodigdheden van de andere commissies zoals de halcommissie en de presentatiecommissie. Na het uitkomen van de Prins wordt de hal omgebouwd voor de Jeugdcarnaval op zondagmiddag.

De opbouwcommissie zorgt ook dat de spullen van de Dreumel in orde blijven en netjes opgeslagen worden zodat ze ieder seizoen weer gebruikt kunnen worden. Er zijn diverse wagentjes gemaakt om de materialen gemakkelijk te verplaatsen voor de betreffende commissies. Dit werkt allemaal prettiger. De opbouwcommissie bestaat uit 25 personen van uiteenlopende leeftijd.

Leden:

 • Peter Hoeymakers (commissiehoofd)
 • Henk Derks (commissiehoofd)
 • Kevin Aarts
 • Mark van den Beuken
 • Wiel Brouwers
 • Jan Clabbers
 • Jan Cox
 • Marianne Derks (secretariaat)
 • Jos Emonts
 • Luc Haegens
 • Jan van Helden
 • Gijs Hendriks
 • Berry Hoeymakers
 • Ger Hoeymakers
 • Geert Lenssen
 • Hay Marcellis
 • Jos Peeters
 • Eric Philipsen
 • Piet Raassens
 • Lowie van Rens
 • Kees Smorenburg
 • Harold Thielen
 • Henk Vervuurt
 • Ger Vullings

Dansgarde

De dansgarde bestaat in het seizoen 2016-2017 maar liefst uit vier dansgroepen. Het hele jaar door wordt er door de meiden en hun trainsters hard gewerkt om tijdens het carnavalsseizoen weer mooie nieuwe dansen te laten zien bij activiteiten van CV D’n Dreumel.

De jongste meisjes trainen bij de minioren. De trainingen zijn gericht op het (spelenderwijs) aanleren van de basis voor het garde- en showdansen. In deze groep dansen Marit van den Beuken, Sarah Bos, Noa Brugman, Lize Clabbers, Kiki Coppers, Fem van Dijck, Faye van den Dungen, Imke van Issum, Sam van Issum, Linn Keijsers, Nathalie Philipsen, Lindsey Turken en Suze Verhaeg.

De al iets ouders meisjes dansen in de junioren gardegroep. Deze groep oefent flink om het gardedansen en de lenigheid onder de knie te krijgen en zal daarbij dit jaar voor het eerst met een gardedans op de grote podia van D'n Dreumel te zien zijn. Bij de junioren gardegroep zitten Benthe Cox, Mirthe Cox, Lisa Douven, Daphne Gokke, Maud Hafmans, Manouk Linders, Elle Truijen, Iris Verhaeg en Ilse Willems.

Onze inmiddels ervaren danseressen dansen in de showgroep. Ze treden op met een hippe showdans, elk seizoen met ander leuk thema waar de meiden zich tijdens het dansen helemaal in inleven. De showgroep bestaat uit Laurey Arts, Pleun Arts, Fenna van Bavel, Iris van Bavel, Amber Billekens, Jessa Camps, Jessi Clevers, Janske Cox, Floor Driessen, Kelly Emonts, Joline Joosten, Lenn Hesen, Ilse Janssen, Isa Kuijpers, Robin Kuijpers, Kiki van Lipzig, Lotte van Lipzig, Esther Martens, Fleur Martens, Anne van Osch, Kim van Osch en Lieke Seuren.

Het paradepaardje van de dansgarde is onze senioren gardegroep. Deze groep treedt elk jaar op met een compleet nieuwe gardedans, vol met mooie combinaties, strakke bewegingen en lenigheid. Bij de gardegroep dansen Fenna van Bavel, Iris van Bavel, Joline Joosten, Kiki van Lipzig, Lotte van Lipzig, Anne van Osch, Kim van Osch en Lieke Seuren.

Naast het verzorgen van de dansen levert de dansgarde ook de hofdansmarietjes die tijdens de carnavalsperiode meegaan met de prins en zijn gevolg.

De meiden worden getraind door:

 • Marjolein Cox (showgroep en senioren garde)
 • Linda van den Boogaard (minioren, showgroep en senioren garde)
 • Joline Joosten (minioren)
 • Lotte van Lipzig (minioren)
 • Ellen Hermans (junioren garde)
 • en Linda Zanders (junioren garde)

De begeleidingsgroep bestaat verder uit:

 • Linda Zanders (commissiehoofd)
 • Sandra van Dijck (kleding en schoenen)
 • Monique Janssen (grime en PR)
 • Yvonne Heldens (algehele begeleiding)

De dansgarde is voor informatie en aanmelding van nieuwe leden te bereiken via dansgardehorst@hotmail.com.

Technische commissie

De Technische Commissie (TC) houdt zich bezig met alles op het gebied van elektra, licht en geluid.
Dit is op alle activiteiten van D’n Dreumel nodig , soms kunnen we gebruik maken van de reeds aanwezige apparatuur of een gedeelte daar van. De Tc is al dagen van te voren bezig met het regelen, opbouwen, aansluiten en het testen van de apparatuur.

Iedere activiteit heeft zijn specifieke apparatuur nodig. In overleg met de organisatie wordt er bekeken wat er nodig is voor die betreffende activiteit. De TC gaat dan in samenspraak met het PA verhuurbedrijf de apparatuur samenstellen en een opbouw schema maken.

Na het opbouwen is de TC de gehele voorstelling aanwezig voor de begeleiding van de artiesten en het bedienen van de apparatuur. Na de voorstelling is de TC nog druk bezig met het opruimen van alle gebruikte apparatuur .

Zoals reeds eerder is aangegeven is de TC bij iedere activiteit druk in de weer. Maar ook is de TC nauw betrokken bij andere activiteiten zoals BCL Treffen , LVK, uitkomen Jeugdprins, 55 jarig bestaan jeugdcarnaval enz.

De TC bestaat uit de navolgende leden:

 • Jac Spreeuwenberg (Commissiehoofd)
 • Ger v.d. Klashorst
 • Hay Hoebers
 • Hay v. Helden
 • André Martens
 • Leo Peeters
 • Jac Janssen
 • Henk Zanders
 • Martien v/d Kerkhof

Commissie veiligheid

Commissieleden:

 • Ger Weijs (Commissiehoofd)
 • Maud Hooft
 • Joep Geurts
 • Louis Camps (Jeugd Carnaval)
 • Sjaak Cox

Omdat CV D’n Dreumel Veiligheid hoog in haar vaandel heeft is deze commissie in het leven geroepen door het toenmalige bestuur. Inmiddels heeft deze commissie zijn bestaansrecht reeds bewezen.

Wat zijn de taken van deze commissie?

 • Regels opstellen wat betreft de veiligheid in de optocht en voor de deelnemers.
 • De BHV-ers binnen de vereniging een keer per jaar informeren over de recente vernieuwingen.
 • Het regelen van een ontruimingsleider en de nodige BHV-ers voor alle grote evenementen van D’n Dreumel.
 • Het toezicht houden/regelen voor diverse grote activiteiten onder andere Proclamatie, sleuteloverdracht en carnavalsdagen.
 • Eens in de paar jaar een groot opgezette ontruiming oefening in bijvoorbeeld de Merthal/ Gasthoes.
 • Toezicht houden op nooduitgangen,drank,roken enz. tijdens grotere/kleine activiteiten van D’n Dreumel.
 • Contact met Politie en brandweer onderhouden.
 • Toezicht houden op de deelnemers in de optocht.
 • Afspraken met Rode Kruis regelen.
 • Ontruimingsplan schrijven/opstellen
 • Calamiteitenplan maken bij grotere evenementen.
 • Verder alle items die met de veiligheid in en om CV. D’n Dreumel te maken hebben.
 • Adviserende rol richting andere carnavalsverenigingen en organisaties

Prinsenwagen commissie

De prinsenwagen commissie is een van de jongste commissie van d’n Dreumel. De commissie is pas eind 2008 opgericht. Doordat d ’n Dreumel geen ruimte meer had om te bouwen is er besloten om een prinsenwagen aan te kopen. Hieruit is dan ook de prinsenwagen commissie ontstaan. Jaarlijks kopen wij een prinsenwagen of praalwagen aan ergens in het land.

De commissie bestaat uit 2 Dreumelleden en wordt aangevuld door enthousiaste vrijwilligers die graag wat klussen en knommelen.

Rond augustus wordt de wagen aangekocht en na zijn 1ste tocht staat hij in Horst en kunnen wij gaan bespreken wat we allemaal dienen aan te passen om te zorgen dat de prins en zijn gevolg een mooie plaats krijgt op de wagen.

Hierna komen we ca. 2 á 3 avonden per week bij elkaar om de aanpassingen en opknapwerk te doen dit is vooral het polyester bijwerken plaats voor de prins en zijn gevolg maken en kijken of het mogelijk is om draaiende delen aan de wagen toe te voegen.

Na alle aanpassingen geven we de wagen weer een fris kleurtje en zetten we hem weer netjes in de blanke lak.

Op vrijdag voor de carnaval hebben we de wagenoverdracht hier wordt de wagen door de prins onthuld en ingezegend en op carnavals zondag maken we de wagen klaar voor de tocht geluidsinstallatie erop snoepbakken vullen met snoep zodat de prins en adjudanten de kinderen kunnen belagen met snoepgoed.

Na Aswoensdag bieden we de wagen weer te koop aan en gaan we zelf weer op zoek naar een nieuwe wagen voor de volgende Dreumelprins.

De commissie bestaat uit.

 • Ad Geurts (commissiehoofd)
 • Geert Rubie
 • Luuk Versleijen
 • Leon Cox
 • Tom Joosten
 • Glenn Derks
 • Johan Versleijen
 • Gé Wijnands
 • Hay Keijsers
 • Wilbert Keijsers (chauffeur)

Presentatiecommissie

Ok dees commissie deut zienne naam ier aan: weej presentere d’n Dreumel in al ur facettè tiedens de activiteiten die georganiseerd weare. Doadoar werke we veul en nauw same mit hiel wat commissies, ma vural mit de opbouwcommissie: mit die kèls zurge weej d’r vur dat ut d’r elke kier wer perfect oet zuut. Doaneave mit de organisatiecommissie, mit hun is d’r contact oavur wat, wannier en vurral woa iets gehalde wurdt. Tenslotte hebbe weej veul contact mit de technische commissie.

Weej halde os bezig mit de aanklieding vaan de accommodatie vaan de volgende actieviteite: liedjesaovund, Dreumel Alaaf (start vaan ut seizoen op d’n ierste zondaag noa 11 november), ‘t buutgala, de pronkzittingè, de hiërezitting, de proclamasie, de prinserecepsie en ut vurzurge vaan ut grei vur ut aanklieje vaan de hal mit de carnavalsdaag.

De miest belangrieke activiteit vur os is de Proclamasie. Weej zurge d’r nameluk ni allien vur hoe de hal a-gekliejd wurdt, ma weej zurge d’r ok vur hoe d’n nije Dreumelprins ut levenslicht zuut. Dit beteikent daat weej ut verhaal schrievie, oetwerke, bühne en decor make, de (elk joar wisselende) speulersgroep benadere en begeleide en zurge vur de kleeding vaan dees minse.

De minse die dit geweldige werruk moage doon, zien:

 • Rik Janssen (commissiehoofd)
 • Mark van den Beuken
 • Toon Christiaens
 • Jo Hoebers
 • Henk Derks
 • Hans Seuren
 • John Camps
 • Ed Oudenhoven
 • Hay Keijsers
 • Lambert van Rens

De Presentatiecommissie

Zoals bij elke commissie zit hetgeen waar de commissie voor verantwoordelijk is in de naam verborgen. De presentatiecommissie is dus verantwoordelijk voor het presenteren van d’n Dreumel in al haar facetten. We werken dan ook nauw samen met veel andere commissies, maar vooral met de opbouwcommissie, die er met ons voor dienen te zorgen dat het er spik en span uitziet en de organisatiecommissie die aangeven welke activiteit wanneer en (vooral) waar gehouden wordt. Daarnaast is er nauw contact met de technische commissie.

Dit betekent dat we zorgen voor de aankleding van de accommodatie (zaal of Mèrthal) van de liedjesavond, Dreumel alaaf (start van het seizoen op de eerste zondag na 11 november), het buutgala, de pronkzittingen, hiërezitting, proclamatie, receptie en carnavalsdagen.

Voor onze commissie is echter de proclamatie de meest in het oog springende activiteit aangezien we er ook voor zorgen hoe de nieuwe dreumelprins het levenslicht zal zien.

Onze commissie zorgt ervoor dat er een schitterend verhaal ten tonele wordt gebracht. dat daarbij de gehele bühne en het decor er geweldig uitzien en dat dit wordt uitgevoerd door een (elk jaar wisselende) spelersgroep die perfect gekleed wordt behorende bij het verhaal.

Commissie Ald Preense

De club ván Âld Prînse besteure, beej-iën hâlde en in toëm hâlde:

 • Geert I (Geert Geurts, Veurzitter)
 • Sjaak I (Sjaak Jeurissen, Schriëver)
 • Rob I (Rob Vissers, Cêntemeister)
 • Ambassadeur Jac III (Jac Jeurissen, Besteurslid)
 • Jóngste'n Âld Prins Ted I (Ted Herraets, Besteurslid)

Volg os op: Twitter of wèr vriend van os op Facebook.

Laes ut Bökske vaan de âld Prînse