55 Jaor Klos

Vastenaovend 2022 27, 28 februari en 1 maart

55 jaor Klos: Oêt de alde doês!

Start verkoop kaartjes op maandag 1 november 2021 op deze website!

20

Zaterdag 20 november 2021

  Begintijd:
20:00 uur
  Locatie:
't Gasthoês

55 jaar “De Klos”

Komende seizoen verschijnt de 55-ste editie van “De Klos”, de carnavalskrant van CV D’n Dreumel uit Horst, een jubileum dat we niet graag ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom vindt er op zaterdag 20 november in ’t Gasthoês in Horst een voorstelling plaats onder de noemer “Oêt de alde doës”. Schrijvers lezen voor uit eigen en andermans werk, een selectie uit Klosbijdrages van de afgelopen 55 jaar. Ook de Bootssisters zullen weer van zich laten horen. Het programma begint om 20.00 uur en de entree bedraag € 10,--. De voorverkoop start op 1 november a.s.

55 jaor d”De Klos”

Komend seizoen verschient de 55-ste editie ván “De Klos”, de carnavalskrânt ván CV D’n Dreumel oêt Hôrs, ’n jubileum dát weej ni gaer óngemêrkt vurbeej laote gaon. Umdörrum vingt d’r op zaoterdág 20 november in ’t Gasthoês in Hôrs ’n veurstelling pláts oonder de neumer “Oêt de alde doës”. Schriêvers laeze veur oêt eige en ândermans wêrk, ’n selectie oêt Klosbeejdrages ván de âfgeloëpe 55 jaor. Ok de Bootssisters zulle wer ván zich laote hure. ’t Programma begint um 20.00 oor en d’n entree is € 10,--. De veurverkoëp begint op 1 november.