Rinus I

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Prîns Rinus I     Rinus Janssen

Weej; Vorst Lei,

Iersten Hiërser ván't groëte Dreumelriek dat zich oetstrekt ván de Stássie toet de Endekoel ván d'n Östrik toet Californië en ván de Schakse Bös toet't Brook;

Ridder in de Orde ván d'n Dreumel; Groëtvorst ván d'n Afhang, de Middelik en't Sjemdörp;

Ovverwaegende:

  • Ten Iërste: dát't d'n hoëgsten tied wuürt dát de Carnaval in ós Dreumelriek ópgebouwd zal mótte waere en dát weej durrum enne Prins mit ziene Raod ván Elf in't laeve mótte rope;
  • Ten Twedde: dát dit álliën má kán gebeure door enne Prins deen de traditie dát ós riek prinsloos wás mit iëne goëi kán umkegele;
  • Ten Derde: dát deze Prins verstánd mót hebbe van gój gróndwaerk, wánt't iërste begin mót good zien;
  • Ten Verde: (en ten leste) dát deze Prins mót wiëte dát vastelaovend in ós riek gen gevaecht mót zien taege de windmeules en durrum enne góje mót wiëte te zien;

Besloete:

um heer en nów in ów beejzien te beneumen toet d'n iërste Prins van os Dreumelriek:

PRINS RINUS d'n iërste

Waobeej weej eum verliëne de iëretitels:

Ridder in de orde ván d'n Dreumel, de Moelbeer en de Endekoel;

Groëtmeister in de orde ván de Schaakse bös, de Inkkets en de Pannestárt en vreeje Liënhiër ván de Middelikse Koel

Gegaeve te Horst
de offisjeuze hoëfdstad ván't Dreumelriek
3 fibberwarie 1963

Vorst Lei

ald prins 001