De rikkentik

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein:
Zolang de rikkentik nag tikt
En 't ónder os ma same lekker klikt
Da moge weej ós op de batse klatse
Aal hebbe we genne nagel um de vot te kratse
Aal stoan we ok mei in 't roëj, we goan ma door op de bónnefoei
Zolang de rikkentik nag tikt en 't onder ós ma klikt
 
Couplet:
Ik mót nag aal 't koper poetse, wâsse, striêke, vaege, schroebe
En ik heb 't hoês nag ‑ ni gezóge
Ik móg gen frikandelle, frietjes, nassi balle, bôtterkukskes
Want ik heb meej net nag pas gewóge
't Is ma hiël good dát ik wiët
Woa 't eigelijk in 't laeve toch um giët.
 
Couplet:
Ik mót nag no d'n werme'n bekker, no de kapper, slaechter, schoester
En dan ok nag no d'n apotheker
Ma van die smerge pille, rare poeiers, gekke drenkskes
Doava wer ik, gluüf ik, elken daag nag zeker,
't Is ma hiël good dat ik wiët
Woa 't eigelijk in 't laeve toch um giët.

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: Thijs Thijssen & Co. (Thijs Kleeven, Thea Thijssen, Petra Thijssen, Paul Hanssen)

CD 2003