Va 's merges wies 's oaves

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein:
's Merges bin ik 'm taege gekome
's Middágs dóch ik 't is genne slome
's Aoves haaj ik 't wál gezeen
D'n hiele bubs wet 't ik hald ván deen
Ik zeej 'm bes duk dát kiebig stuk oet ós dreumelland
E loep op de maot dór de straot beej eum án de hand
's Merges dreenkte wát thie zoonder sókker
‘s Middágs kiekte da hielemaol flókker
's Aoves bin ik ál nimmer állien
D'n hiele bubs wet: weej hure beejien
 
Couplet
Ik veul dát ik smeul in om erm
Dát is fijn en zò lekker werm
Geej zied e snuupke, nò miene zin
Ik wiet hiel zeker dát ik oow bemin
Geej dut gaer gek en stat ni stil
De vastenaovend is wát geej wilt
 
Couplet
Ik tel op di kel waor ik um gaef
Wát e zwijn dát ik beej om laef
Geej zied e snuupke, mien lekker ding,
Ik wiet hiel zeker dát ik oow aalt ving
Geej dut gaer bliej e kiekt ni zoor
De vastenaovend giet álsmár door

Tekst: Jan Hesen
Muziek: Ron vd. Beuken
Zang: Anja Hoeijmakers

CD 1999