Presentatie

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Ok dees commissie deut zienne naam ier aan: weej presentere d’n Dreumel in al ur facettè tiedens de activiteiten die georganiseerd weare. Doadoar werke we veul en nauw same mit hiel wat commissies, ma vural mit de opbouwcommissie: mit die kèls zurge weej d’r vur dat ut d’r elke kier wer perfect oet zuut. Doaneave mit de organisatiecommissie, mit hun is d’r contact oavur wat, wannier en vurral woa iets gehalde wurdt. Tenslotte hebbe weej veul contact mit de technische commissie.

Weej halde os bezig mit de aanklieding vaan de accommodatie vaan de volgende actieviteite: liedjesaovund, Dreumel Alaaf (start vaan ut seizoen op d’n ierste zondaag noa 11 november), ‘t buutgala, de pronkzittingè, de hiërezitting, de proclamasie, de prinserecepsie en ut vurzurge vaan ut grei vur ut aanklieje vaan de hal mit de carnavalsdaag.

De miest belangrieke activiteit vur os is de Proclamasie. Weej zurge d’r nameluk ni allien vur hoe de hal a-gekliejd wurdt, ma weej zurge d’r ok vur hoe d’n nije Dreumelprins ut levenslicht zuut. Dit beteikent daat weej ut verhaal schrievie, oetwerke, bühne en decor make, de (elk joar wisselende) speulersgroep benadere en begeleide en zurge vur de kleeding vaan dees minse.

De minse die dit geweldige werruk moage doon, zien:

  • Rik Janssen (commissiehoofd)
  • Toon Christiaens
  • Jo Hoebers
  • Hans Seuren
  • Lambert van Rens
  • Tom Janssen
  • Peter Seuren
  • Joyce Joosten-Deckers

De Presentatiecommissie

Zoals bij elke commissie zit hetgeen waar de commissie voor verantwoordelijk is in de naam verborgen. De presentatiecommissie is dus verantwoordelijk voor het presenteren van d’n Dreumel in al haar facetten. We werken dan ook nauw samen met veel andere commissies, maar vooral met de opbouwcommissie, die er met ons voor dienen te zorgen dat het er spik en span uitziet en de organisatiecommissie die aangeven welke activiteit wanneer en (vooral) waar gehouden wordt. Daarnaast is er nauw contact met de technische commissie.

Dit betekent dat we zorgen voor de aankleding van de accommodatie (zaal of Mèrthal) van de liedjesavond, Dreumel alaaf (start van het seizoen op de eerste zondag na 11 november), het buutgala, de pronkzittingen, hiërezitting, proclamatie, receptie en carnavalsdagen.

Voor onze commissie is echter de proclamatie de meest in het oog springende activiteit aangezien we er ook voor zorgen hoe de nieuwe dreumelprins het levenslicht zal zien.

Onze commissie zorgt ervoor dat er een schitterend verhaal ten tonele wordt gebracht. dat daarbij de gehele bühne en het decor er geweldig uitzien en dat dit wordt uitgevoerd door een (elk jaar wisselende) spelersgroep die perfect gekleed wordt behorende bij het verhaal.