Neejs

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Nieuwe pagina Klos

8 februari 2024

’t Zal de miëste meense ni ontgaon ziên, dát in de Klos ván prîns Bart I de proclamatie stiët ván prîns Sven I. Dát is ’n vervaelende fout, die we helaas ni gâns kunne herstelle, ma waobeej we wál iets vur ów kunne beteikene.

Op dees site ván CV D’n Dreumel stiët de proclamatie ván prîns Bart I zoë ás ie in de Klos háj mótte staon. Wilde geej ów archief compleet hebbe, da kunde die proclamatie “neerlaje” en prînte en da ovver de stippellien oêtknippe. Dán hâlde 3 stukke aover. Ás geej daová ’t bäöveste en ’t eunderste stuk weggoëit, dán hâlde ’t middelste stuk aover. En dao waor ’t ów um te doon. Daonao hálde ów ’n tube velpon en plekte dát middelste stuk ovver de proclamatie ván Sven I. Zörg wál, dát geej dát in de Klos ván prîns Bart I dut, en ni in de Klos ván Sven I. We kunne ni án de geng bliêve.

Sorry vur de umstende en weej gaon d’r ván oêt dát ok ‘nen Dreumel zich ni twië kiêr stoët án dezelfde stiën.

Vastendaovend same!

Download de nieuwe pagina hier

Thumbnail_2311 Dreumel De 231271 Klos 2024 Proclamatie kniplijn