Historie

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Krek fieftig jaor geléje, án ’t begeen va 1962, bestóng d’r in Hôrs nag gènne georganizeerde vastelaovend-vur-groëte-meense.

GEBAORTE VAN ‘D’N DREUMEL’

 

Wál kènde de gemaent (die doew bestóng oet Hôrs en de dörpe Griendtsveen, Haegelsum, Maerika, Miëterik en Mêlderse) enne gas jeugvastelaovesveriëniginge, vanaf 1957 waas d’r ok en in Hôrs. Aoveraal roontelum de gemaent bestóng de ‘groëte karneval’ ál, má in Hôrs waas me nag ni wiejer gekome ás ’t hâlde van dânsaovende en ‘t bouwe va wát vastelaoveswages, zoëás béj de herdênking va fèrtig jaor Bevrijding i 1955 en d’n óptoch vanne Jónge Middestând mèt vastelaovend 1962 (mèt Cox Jeu ás preens!). 

Aoveraal borrelde ’t evvel en mèt name in de dörpe Mêlderse en Hôrs zaot me duchtig te broeje! Wèthâlder Claesse Chrit oette Mêlderse wós i zien dörp te vertèlle, ‘dát die van Hôrs d’r has oêtwaore, dus dát ’t vur de Mêlderse d’n hoëgsten tiêd woord!’. 

Chrit háj innen Echo gelaeze, dát enne gas Hôrster em beroop hájje gedao óp álle Hôrster veriëniginge um óp 18 oktoëber ’s te kome praote ovver en vastelaoververiëniging. Dus zaot heej hoëgspersoënlek de vergadering veûr, die óp 15 oktoëber leidde toet de óprichting van De Vlâskop… Drie daag látter, óp doonderdág 18 oktoëber, vóng de bespraeking in Hôrs pláts, béjiën gerope door de veer initiatiefnemers Piet Keijsers (lieraar), Jacques van den Munckhof (va ‘Smitten Heintje’), Sef Ritt (kastelein va Kefee Ritt) en Jeu Verheijen (Cox Jeu, aannemer en mân va Cox Marie, de kasteleinse van ’t gelieknamige kefee-restaurânt).

Dees veer kels zie wát me numt de duëphöffers van D’n Dreumel. Zeej numde zich ‘Vurluëpig Wêrkkomité’ en sproke ónder mekaar âf ni te röste vur d’r en karnevalsveriëniging waas.

Ze woordte dao-i van hárte óndersteund door Cox Marie. Vur die iërste béjiënkoms hájje de veer em beroop gedao óp Márt Wismans um de zaak ániën te praote, ‘want di waas ni schoow vur enne microfoën’. Má woë Márt din 18e oktoéber ok pratte, d’r zaot nag gènne meziek i en mèt name ’t beschikbaar stèlle van iëne meens per Hôrster veriëniging vur de Raod van Èlf kwaom ni vanne groond. 

‘Dá má zoonder ál die veriëniginge’, dóch ’t veermanschap, en kiek dao: óp vriedág 9 november, óppe twèdde béjiënkoms, kóste twelf ‘dappere Dreumels’ um èlf ovver èlf ’s aoves ’t glaas höffe óp Karnevalsveriëniging D’n Dreumel. De twelf die fieftig jaor geléje anne weeg van de néj veriëniging stónge, waore: Sjraar Driessen, Lei Geurts, Gijs van Harsel, Piet Keijsers, Jan Moorrees, Jacques van den Munckhof, Jo Poels, Lei Poels, Sef Ritt, Chris Steeghs, Jeu Verheijen en Márt Wismans. Zeej vörmde same ’t Algemein Besteur.
 

’t Dageleks Besteur

Vur ’t Dageleks Besteur stèlde zich beschikbaar: Poels Lei ás veurzitter, Lei van ’t Convênt (Geurts) ás vice-veurzitter, Keijsers Piet ás secretaris, Sják van ’t Centrum (Vanne Munckhof) ás penningmeister en Sjraar Driessen en Chris Steeghs ás léje zoonder portefeuille. Geliêk woord toen bepaold, dát kefee-restaurânt Cox de residêntie woord en benumde me Cox Marie toet ‘Beschermvrouwe’. Marie bedânkte mèt en gif va viêfhoonderd geulde en daonaeve schoonk ze ‘t iërste preensepak, dát óp zóndág 3 fibberwari 1963 gedrage woord door Rinus vanne Mulder (Janssen), d’n álleriërste preens.
 

Zonne rappe verrekkeling

De veriëniging háj toen ál 35 léje en kós álle functies dus miër ás dobbel bemeense. Vur de functie van hofnar lók dát evvel ni: Teng Jeuken waas ‘zonne rappe verrekkeling’,dát heej gènne ópvolger kos vinge toen ie ènd 1965 besloot ‘gewoën lid’ vanne Raod te waere. Ma toen háj Rinus ál twië ópvolgers gehad: preens Toën I (Wienhaove) en Thei I (vam Boors Hem/Verhaegh) en begós Karnevalsveriëniging D’n Dreumel ál behuurlek te dreije.

Door: Toën Jenniskens

Foto's vá toen:

  • GroteFoto-F78CQNQG
  • GroteFoto-LCUL6YVU
  • GroteFoto-GBJVODHN
  • GroteFoto-OXDOUWVN
  • GroteFoto-CLDDPD3A-1