Optocht

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

De belangrijkste taak van de optochtcommissie is ervoor te zorgen dat de grote optocht op carnavals zondagmiddag naar ieders wens verloopt, maar voordat het zover is zijn er nog tal van andere taken welke er geregeld moeten worden. 

Een greep van de werkzaamheden binnen de optochtcommissie, te beginnen in het najaar:

 • Verzorgen van publicaties en advertenties in de regiobladen, hierin wordt er opgeroepen om mee te doen aan de optocht, gaas en tex wordt aangeboden, inleveren wisselbekers van het afgelopen seizoen, aangeven dat de aanmeldingsformulieren er zijn
 • Bestellen van de herinneringsplaatjes die aan iedere deelnemer tijdens de optocht worden uitgereikt
 • Bestellen van de beeldjes voor de prijswinnaars
 • Bestellen van de ballonnen welke uitgereikt worden aan de kinderen langs de route
 • Het reserveren van de vrachtwagen voor de ballonnen, alsmede de koets voor de voorzitter en vorst
 • Het reserveren van verkeersborden bij de gemeente
 • Aanschrijven van diverse verenigingen voor hun jaarlijkse deelname
 • Info avonden houden voor de wagenbouwers, zodat zij van elkaar kunnen leren hoe een wagen wellicht nog beter gebouwd kan worden
 • Contacten onderhouden met de juryleden (let er wel op dat niemand van de commissieleden enige invloed heeft op welke uitslag van de jury dan ook, de jury blijft onafhankelijk)
 • In de week voor de optocht de startlijst samenstellen, hiermee rekening houdend dat niet dezelfde soorten groepen/wagens achter elkaar staan, en dat er een spreiding is van grote en kleine wagens
 • Uitdelen van startnummers op donderdag voor de optocht
 • Het plaatsen van de verkeersborden om de diverse invalswegen af te zetten en omleidingborden plaatsen, alsmede het verwijderen hiervan na de optocht
 • Begeleiden van de deelnemers tijdens het opstellen van de optocht
 • Tijdens de optocht met de route meelopen door de commissieleden om te proberen gaten in de optocht te voorkomen (dit lukt echter niet altijd)
 • Assisteren van de jury tijdens de prijsuitreiking in de Mèrthal
 • Een aantal weken na de optocht alles evalueren en verbeterpunten noteren voor het volgende seizoen

Wellicht is nog niet alles hierin vermeldt, maar in ieder geval zijn de meeste punten wel genoemd.

De optochtcommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Bert Tacke (commissiehoofd)
 • Peter Peeters (secretaris)
 • Fred van Neerven
 • Leon van den Bekerom (notulist en verzorgen publicaties)
 • Sjaak Cox
 • Jac Voermans
 • Henk Vervuurt