Hiërezitting 2019

Vastenaovend 2021 14, 15 en 16 februari
08

Zondag 8 december 2019

  Begintijd:
10:30 uur
  Locatie:
Parkhotel Horst