Hiërezitting 2019

Vastenaovend 2020 23, 24 en 25 februari
08

Zondag 8 december 2019

  Begintijd:
10:30 uur
  Locatie:
Parkhotel Horst