Toon I

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Orde van" de Pannestaart "
Prins Toën I    Toon Wijnhoven
Prinses Annemie
Adjudant Lei    Lei Coppus
Adjudant Piet    Piet Weijs

Wej Lei d'n Ierste,

Vorst van het Dreumelriek, Hiêr van't Endekuulke, doôn wete an aalle Dreumels en Dreumelinnekes, dat wej dizzen edelen Prins hebbe gevonge en daat wej eum as twedde Prins toevertrouwe de regiering over et driedaagse Dreumelriek.

Zo hebbe wej dan de iêr an ow vur te stelle:

Prins Toën I

Hiêrser ôver alle Dreumels en Dreumelinnekes, groêt en klein, joonk en ald,

Graaf van't Moelberebos, Groêthertog van 't Reteboske en alles waat doa komt.

Ontvang dan de Macht ôver ow Riêk en wej benueme ow tot Ridder in de orde van de Schitspool, van den Groêten Moelbaer ev van't Endekuulke.

Alzo is't besloêt van 26 januari 1964

ald prins 002