D'n Hemelse vâstenaovend

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

D'n hemelse vâstenaovend, 't áller-schonste wát bestiët
en hiële groëte polonaise, wao-in Piëtrus veuróp giët
De hemelpaort haet heej geslaote en óp en bordje haet heej staon:
"Vur spoedgevalle jao da mótte, achterum nò binne gaon".

alleluja in de gloria
Zing ma mit os motto,
we gaon d'r taegge a
Hosanna alleluja in de gloria
Alleluja in de gloria

Ván s'mergus vroeg tot s'aoves laat, speult dao en joekskapel
dao zitte allemaol engelkes aen
'T schonste is d'n óptocht, 't is állemaol pracht en praal
zò-iets schon nag noëits gezeen
Megjes ziên toch zò moei dao, met eure straole-krâns
en vur dát ge d'r erg i het, da hedde dao wer sjans

De tappe jao die dreije en d'is álmaol gratis dao
dus lot de portemonai ma thoês
't keumt zich ni zò krek dao, wánt d'r is gen sloetings-oor
jao 't mákt dao ech gen poês
ma naò drie dolle dage, da kleenkt 't slot-akkaord
striekt Piëtrus ziene'n baard wer recht en eupent heej de paort

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: Marion Peeters, Peter Minkenberg, Ellen Jeurissen, Jack Cuijpers

CD 2011