En hutje op de hei

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein
Ik woj zô gaer... en hutje op de hei
En hiël klein hutje, já zon hutje zon hutje vur ós állebei
Keumt de zón da goan de remkes oape
Giët ze weg dán goan we lekker sloape
Mit en geit, wát schöpkes en wát henne
Ik zöj oow doa mien gánse laeve lang verwenne
Leeve schat dát woj ik zó gaer
Gewoën te laeve, já te laeve ván de liefde en 't waer
 
Ik zörg vur, de kachel en mélk ok de geit
Bak oow en spegeleike ás geej mien zökskes breit
We loaten ôs ni jage we loaten 't már goan
En droëme die we hebbe die loate we bestoan
 
Wilde ós bezeuke álliën of állebei
't Schouwke zidde roëke doa áchter op de hei
Ik dörf has te wedde ás geej ôs hed gezeen
Dán bouwde ok zon hutje en kroepte d'r samen een

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: De Wazelvotte

CD 1998