Weej goan nag lang ni na bed

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein:
We goan nag lang ni no bed
't is hielemoal te vet.
We goan nag lang ni no bed
Want we beginne nag ma net.
De kastelein haet vette pech,
Di kriegt os heer ech noeits mier weg.
We goan nag lang ni no bed
Zoë is 't ma net (ás ge ma wet)
 
Couplet 1:
Ik mot ierlik zegge, 't gaajt meej 't miëst
As d'r duk en fleenk wuurdt gefiëst
En zeg tegge iemand, din beej meej keumt stoan
En has no hoes wil goan:
"Zeg ni daat ge ni blieve kunt, nou no hoes goan is lewig zund".
 
Couplet 2:
Ma nou heer vanoavend, bekiek 't is aal
Dit ving ik ech, nimmier normaal
Vaan zoe‑iets joa droemde, ma nou is 't woar
't Schonste, in honderdjoar.
Zeg ni: ïk heb nou genne'n tied,
want doava kriegde lewig spiet"

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: Thijssen Thijs en co

CD 2004