Weej goan, nag ni misschien

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Refrein
Weej goan, weej goan nag ni misschien
Weej zulle waal de leste zien
Weej loaten os nou toch neet kenne
Doa môtte ze thoes ma gauw a wenne
D'n tîed, d'n tîed deen blieft ma goan
Kôs heej vânoavend ma blieve stoan
Weej goan, weej goan, weej goan, weej goan,
Weej goan, weej goan, nag ni misschien
 
Couplet
Aalts te vroeg en noeijts te laat
Noa hoes toe goan is wât ik haat
Weej fiësten door in elke kroeg
't Sloête keumt aalt wieds te vroeg
Gluüf 't ni, gluüf 't waal
Merge stodde in deze zaal
Steeds opneej vaan daag tot nâch
Daan wuurdt d'r wer opneej gezág
 
Couplet
De wiezer ván de klok luüpt door
Din telt steeds af joa ieder oor
De groëte haalt de kleinen i
Ik kiek ni miër, ik heb niks gezi
Dalik is 't wer gedoan
Âs de wiezers de nâch i goan.
Op hoês op a, gen denken a
Dât doon we dinsdâgnâch ma da…

Tekst: Paul Hanssen
Muziek: Wim Reijnders
Zang: Hôrs d'Oeuvre (Rob Driessen, Wim Duffhues, Paul Hanssen, Peter Thijssen)

CD 1997