Coen I

Vastenaovend 2024 11, 12 en 13 februari

Proclamatie 1981-1982,
Prins Coen I (Coen Joosten)

Weej, Vôrs Niemes:

Virde Vorst van ‘t Dreumelriek; Ridder in de Orde van D’n Dreumel, De Moelbaer en de Endekoel; Groëtmeister ván de Klos; Oppervreejgezel ván ’t Mussedörp Huurhieër ván de Zwaluwstraot,enz. enz, hebbe de groëte iër um heer en nów, met of soonder ów goodvinge, d’n twintigste Prîns ván ‘t Dreumelriêk te proklamere en te installere;

Ovverwaegende:

  • Ten Iërste: Dát in de komende daag iederen Dreumel mót kunne zinge zoë-ás ie gebekt is, en toëntje liëger of en oktaaf hoëger, má wal in en gój stemming.
  • Ten Twedde: Dàt weej ós mit de vastelaovesdaag te barste zulle zinge, toet de maot vol is, má dát Niemus ván d'n toënladder móg valle.
  • Ten Derde: Dát weej daoveur enne solist baon áwieze, daomei weej in iën koër de vastelaovesoperette zulle gaon oetzinge, daomei neet gezag móg zien, dát't en verplich waerk mót waere.
  • Ten Verde: Dát weej ok wal is in de wiek geschaote zien, of enne slaag ván de meule meigekrege hebbe, má toch ós graantje wille meipikke, daomei d'n oëgs neet in wiej zék zal zitte.
  • Ten Viefde: Dát en Dreumelriek zónder Prins liekt op enne maelzak zonder mael, of op en meule zónder mulder.
  • Ten Zesde: (en ten leste ):Dát weej daoveur enne koene mulder hebbe oetgezocht deen dao neet um zal male, má deen de vastelaovesmeule án't dreije wet te halde en óndánks de bónte sturrem nao zien hand wet te zette, daomei neet gezag wil zien, dát dát enne maelige vaent mót zien.

Besloête weej:

Um enne néje Opperhiërser in ós Dreumelriek á te stelle,waobeej weej eum de iëretitels verliëne vá : Ridder in de orde van d'n Dreumel, de Moelbaer en de Endekoel; Opper-Mulder ván 't Dreumelriek; Premier du Muolin de Hobro; Freiherr von Mol bis Partituur; Baron de Bariton de Dacapo; Belcanto de Cantate di scherzando; en Geand-Créateur de Lórde de Zeegersströtje.
En Rope nou oet toet twintigste Preens ván ’t Dreumelriek:

Prîns Coen d’n Iërste

mit zien Prinses Annie en Adjudante Jac en Jeu

Gegaeve, Hôrs 31 Jannewari 1982

ald prins 020