De Alde Preense

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Dreumel, Dreumel, Dreumel...
 
Refrein:
Weej zién de Alde, Alde Preense,
Preense oét vervloagen tiéd.
Mógde iën joar heer regaere,
Ma ziën á-lang os vaere kwiét.
Och dát Preens zién is zo kort
Má Alde Preens dát bliefde,
Ow gánse laeve vort.
Weej zien de Alde, Alde Preense,
Preense ván os Dreumelriék.
 
Couplet:
Rinus waas d'n iërste,
D'n iërste in de reej.
Ma mótte nou is kiéke
En gánse compeneej.
Joa zuj di zien gebleve,
Waas di ni weggegoan,
Dán háje d'r gen alde preense
Heer in Hôrst bestoan. (Dreumel...álaaf!!)
 
Couplet:
Weej waere wál wát troager
En mei is dát te zeen.
't Springe en 't dánse,
Wuurdt langszaam á wát meen.
Ma dát haet ok zien vurdiël,
Wánt wette wát dá bliekt;
Dát drie daag vastenoavend dá
En hiël stuk langer liekt. (Dreumel...álaaf!!)

Teks: Ald Preens Cor II
Meziek: Alde knoeperdrager Thijs Kleeven
Zang: Alde Preense o.l.v. Paul II

CD 2003