Laot ow is huure!

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Heey! Heey! 

COUPLET 

Huur ik dát liedje, krieg ik hennevael. 
“O-ho-ho - ho-ho - ho-ho” 
Ás iederiën wer mej luüpt te zinge. 
Hoonderde stemme ás iën joekskapel. 
“O-ho-ho - ho-ho - ho-ho” 
Dán kán ik meej has ni miêr bedwinge. 
Dán stuter ik op en neer. 
Vastenaovend is heer! 

REFREIN
Laot ów ‘s hure en laot ów ‘s gaon. 
Laot vastenaovend veule, waodát weej vur staon. 
Knal álle klânke de lóch i en da, laote weej ós hure, zao hárd ás ’t kán! 
Dán zidde metiën, 
Dát heer iederiën, 
Same klinkt ás iën. 
Dus laot ów is hure en laot ów is gaon. 
Laot vastenaovend veule, waodát weej vur staon. 

TUSSENSTUK 
Heey! Heey! 

COUPLET 
Kroege en zale, gevuld tot de nok.
 “O-ho-ho - ho-ho - ho-ho” 
Die gaon dór de geluidsbarrière. 
Vraog ik mien vriende; zeg, vulde dát ok? 
“O-ho-ho - ho-ho - ho-ho” 
Geluüf ni dát ’t schonner kán waere. 
Dán stuter ik op en neer, 
Vastenaovend is heer! 

REFREIN 

BRIDGE 
Nou kiek um ów hin, 
Da kriegde gój zin, 
Dus hald ów ni miër in! (Wooooo-Ho) 

REFREIN 

Heey! Heey! Wooooo-Ho

 

 

Dreumel CD - 2016