't Wilhelminaplein

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

(Parlando)

Vur vâstenaovend zien we, dit jaor wer hielemaol klaor
met flutje slingers en d'n tamboerijn
We viere vâstenaovend en wette geej ok waor
óp ós eige Hôrster Wilhelminaplein

Refrein
We.... gaon nò de Lange, 't Centrum en Blok Tien
we dreenke dao en pilske of hâllef um misschien
we gaon..dán ok nò Liesbeth, dát zit d'r hiël dik een
wánt och zon aardig megje, dát wilde drie daag zeen.
We.... gaon nò de Lange, 't Centrum en Blok Tien

Weej kunne drie daag viere, 't liekt enne'n hiële tiêd
ma mótte da is kiêke, hoe snel ofdát 't giët
we hebbe wál en vurdiël en dát is toch wál fijn
de kroege ligge doën beejiën óp 't Wilhelminaplein

We gaon da met d'n heisa, wer állemaol óp paad
in hiële bónte kleure en soms in vol ornaat
gen kroegje slaon we aover, we gaon ás enne'n trein
en kome aaltiêd zaeker óp 't Wilhelminaplein

Refrein

(Terugtellen) 9-8-7-6-5-4-3-2-1

Refrein

Tekst: Cor Kuipers
Muziek: Thijs Kleeven
Zang: Dao zudde ze hebbe ! (Liesbeth Coenders, Marion Peeters, Ellen
Jeurissen, Anja Hoeijmakers)

CD 2012