Wât en geluk

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Refrein
Wát en geluk, dát ik oow taegekwoam
Wát en geluk dát ik ni thoés gebleve bin
Wát en geluk, dát ik toch bin gegoan
Want eigelik haaj ik toch neet zon erge zin
De gansen daag zoat 't meej taege en 't leep neet wie 't môs
Ma zoë inêns doa kwoamde geej, ik snap nou nag ni hoe dát kôs
Wát en geluk, dát 't zoë is gegoan, wát en geluk dát weej toen same zien gegoan
 
Ik dóch de vastenoavend is vur meej niks miër
Di vier ik dán ech nach wâl ennen andere kiër
Ma wie haaj dát gedroëmd dát ik oow doa zoag stoan
‘t Hosse hebbe weej toen same ma gedoan
 
Zoë viere weej ál joare same dees drie daag
En ok sinds kort mit ózzen âllerklenstem blaag
Want vastenoavend viere dudde toch neet thoés
Dus meense fiës toch mei en kóm toch oet oow hoés

Tekst: Petri Vullings-Boots
Muziek: Petri Vullings-Boots
Zang: Marion Peeters-Boots, Dian Driessen-Heldens, Hay v.d. Beuken

CD 1998