1973 Prins Mart I & Jubeljaor 1x11

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Fotograaf komt thuis bij Prins Mart I en Prinses Nellie om de statie foto te maken.

Statiefoto van Prins Mart I.

De dansmarietjes van Prins Mart I.

Prins Mart I met de twee jeugdige Dreumelinnekes. De tweeling Jolanda en Inge Weijs.

De jaarlijkse pronkzitting van d’n Dreumel met Prins Mart I en zijn gevolg in zaal Juliana.

Naast allerlei feestelijke activiteiten is er ook een serieuze kant. Elk jaar bezoekt de Prins met klein gevolg enkele zieke mensen. Hier staat Prins Mart I aan het ziek bed van zijn hofnar Teng Jeuken.

Een activiteit die jaarlijks op het programma staat is het scholenbezoek. De Prins bezoekt dan met zijn klein gevolg de basisscholen (toen nog de lagere scholen) van Horst. Vorst Momus blaast een ballon op voor de kinderen.

De Prinsenwagen van Prins Mart I in de optocht met een dansmarietje voorop zittend op de zwaan. Diverse leden van de Raad van Elf en Prins Mart I zwaait uitbundig naar het publiek.

Tegenslag tijdens het jubileumjaar 1 x 11 jaar in 1973 er werd geen vereniging in Horst bereid gevonden om dat jaar de boerenbruiloft te organiseren hierdoor kon dat jaar de boerenbruiloft niet plaatsvinden.

Nog meer tegenslag tijdens het jubileum jaar 1 x 11 jaar in 1973. Na een conflict met een leverancier werd een rechtszaak die was aangespannen door de leverancier verloren. Hierdoor moest Carnavalsvereniging D’n Dreumel fl. 6.000,00 (waarde in 2016: € 9.418,90) betalen aan de leverancier met toen fl. 4.100,00 in kas betekende dit bijna het einde van de carnavalsverening.

Tijdens de feestavond van het 1 x 11 jarige jubileum werd een Tiroleravond georganiseerd. Hier traden de Jenbacher Trachtengruppe uit Oostenrijk op.

In de begin jaren werd er jaarlijks het “Tonnemosbal” gehouden bij Café Van Heijster. Tonnemos is het Horster dialect voor zuurkool.

Aftreden van Prins Mart I. Een van de handelingen die bij het aftreden horen zijn het ontdoen van de veren uit de Prinsenmuts.

Het eerste jubileum 1 x 11 jaar ging voor D’n Dreumel niet over rozen. Naast enkele hoogte punten waren er ook diverse dieptepunten dat jaar te noteren. Zo overleed eind 1973 de toenmalig vorst Monus (Alfons Vullings) tijdens een noodlottig ongeval.