Neejs

Vastenaovend 2025 2, 3 en 4 maart

Toekenning Alde Knoeper 2017

18 januari 2017

Op woensdag 1 februari 2017, zal door de Ald Preense van Carnavalsvereniging d’n Dreumel, om 20.11 uur d’n Alde Knoeper worden uitgereikt aan de carnavalsvierders Huub Cox en Chris Winkelmolen, vanwege hun verdienste voor de carnaval. Uitreiking vindt plaats in Zaal de Lange te Horst.  Vanwege het overlijden begin 2016 van 3 ald-preense, werd de uitreiking aan beiden afgelast. 
 

De Alde Knoeper wordt dit jaar voor de 42e keer uitgereikt aan degene die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval in het algemeen en voor d’n Dreumel in het bijzonder. 
Huub Cox en Chris Winkelmolen, ras echte carnavalvierders, dompelen zich jaarlijks 3 dagen onder in het carnavalsgedruis in Dreumelland. Maar naast het op die wijze carnaval vieren, zijn ze al vanaf 1995, dus nu al meer 20 jaar actief met het schrijven van liedjes voor de carnaval en vanaf 1999, met deelnemen aan de carnavalsoptocht. 

Iedere toeschouwer van de jaarlijks Horster carnavalsoptocht, zal het Duo Cox - Winkelmolen kennen, van hun spitsvondige onderwerpen, waarmee ze in de optocht de draak steken over gebeurtenissen in Dreumelland, maar ook van daarbuiten. Dat hun onderwerpen en de vormgeving daarvan in de optocht, ook door optocht jury op prijs wordt gesteld, mogen blijken uit hun vele 1e prijzen die ze kregen toebedeeld. 
Datzelfde geldt voor hun deelname aan de liedjesavonden van d’n Dreumel. Het schrijven van de teksten en de muziek deden ze vaak in samenwerking met respectabele schrijvers en muzikanten. Maar ook hun eigen inbreng in tekst en muziek, bracht hen diverse malen op de Dreumel-CD, die jaarlijks wordt uitgebracht en waarop de 4 winnende liedjes van de liedjesavond te horen zijn. Voor de carnaval 2017, wonnen ze met hun liedje “Willi” de 1e prijs. 

Huub Cox was in 1991 met zijn vrouw Marjo,  Boerebruidspaar bij organisator RKsv Wittenhorst. En hij maakte in 1994 als adjudant deel uit van het Prinselijk trio van  Prins Ber I van d’n Dreumel. 
Chris Winkelmolen schrijft ook liedjes voor de jeugdige Dreumels, die meedingen naar de 1e prijs op de Jeugdliedjesavond. In 2017 is Chris mede-schrijver van de Borebrullef, die dit jaar wordt georganiseerd door carnavalsvereniging d’n Dreumel zelf. 

Naast Carnaval zijn zowel Huub als Chris, al meer dan 20 jaar vrijwilligerbij RKsv Wittenhorst, waarbij Chris in 2015 werd uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar.  
Meer dan reden genoeg voor de Ald Preense om d’n Alde Knoeper in 2017 toe te kennen aan het markante duo uit de Horster Carnaval. Uitreiking vindt op 1 februari 2017 plaats om 20.00 uur in de Dreumel - Residentie, Zaal de Lange in Horst.