Neejs

Vastenaovend 2023

Verloêvingsbal

26 december 2016

Beste Dreumels en Dreumelinnekes

Weej ván carnavalsveriëniging d’n Dreumel zien d’r hiëlemaol klaor vur. Óp zaoterdag 14 jannewari toêvere weej jullie en spectaculaer verloêvingsbal veur, dát nag lang door ówwe kop zal bliëve spoêke.

De locatie is de Kestiël-Ruïne in de Moêlbaerebos. Dit mógde ni misse……..heer zal nág lang ovver waere nao gepraót!

Zûrg dát ge d’r beej ziet, zoë dát ge látter aalt kunt zegge……. ik waas d’r beej!!
Weej beginne stipt klokslaag 20.11 oor.

En 20.11 oor is ók 20.11 oor, d’r is gen Hôrster Ketirke. Á-sloêtend is d’r en groêt fiëst vur iederiën binne in de Balzaal op de Ruïne.

Dus we zeen ós op 14 jannewari op de Ruïne wao weej d’r same met ów enne ónvergaetelikke aovend va gaon make.

Cv D’n Dreumel